Fatsa Çevreyolu

Etüt ve Proje Mühendislik Hiz.

Köseköy-Gebze Hızlı Tren

Yapım Kontrolluğu Hiz.

Ula-Çiçekli Yolu

Etüt ve Proje Mühendislik Hiz.

Karayolları 5. Bölge Yol Ağı

Yapım Kontrolluğu Hiz.

Alanya-Gazipaşa Çevre Yolu

Etüt ve Proje Mühendislik Hiz.

TOKİ 15.Paket

Müşavirlik Hizmetleri

MEB Enerji Verimliliği

Müşavirlik Hizmetleri

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV-Lot2)

Müşavirlik Hizmetleri

Köseköy-Gebze Hızlı Tren Hattı

Yapım Kontrolluğu Hiz. 
 
 
İşveren: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi 
 
İşin Süresi: 31.10.2011 - 24.01.2020
 
Hizmetler:
Yapım öncesi hizmetler (Gerekli izinler, lisanslar ve onaylara ilişkin listenin hazırlanması, yapım işleri sözleşmesi çereçevesinde Yüklenici yükümlüklerinin irdelenmesi, yapım kontrollüğü hizmetlerine ilişkin planlamanın yapılması, kalite kontrol planının hazırlanması, başlangıç raporunun hazırlanması, şantiye koşullarının tetkiki, yapım kontrollüğü hizmetleri için kullanım kılavuzunun hazırlanması, Yapım işlerine yönelik hizmetler (Proje kontrolü ve onayı, altyapı-üstyapı-sinyalizasyon-telekomünikasyon-elektrifikasyon işlerinin kontrolü, tamamlama testlerinin yaptırılması), Yapım sonrası hizmetleri (Kusur tespiti, tamamlama raporunun hazırlanması, as-built projelerin incelenmesi, geçici kabul belgesinin hazırlanması, tamamlama sonrası testlerin yaptırılması, kesin kabul belgesinin hazırlanması, kesin teminat mektubunun iadesi, son hakedişin düzenlenmesi, iş bitirme belgesinin düzenlenmesi, final raporun hazırlanması)
 
Teknik Bilgi:
Proje; Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı bünyesinde Gebze-Köseköy yerleşimleri arasında bulunan 55,696 km uzunluğundaki kesimin iyileştirme ve yeniden yapılandırma işlerine ilişkin yapım işleri kontrollüğü, teknik danışmanlık ve mühendislik hizmetlerini kapsamaktadır. Yapım işleri kontrollüğü hizmetleri; altyapı, üstyapı, elektromekanik (sinyalizasyon, telekomünikasyon ve leketrifikasyon) işlerine yöneliktir. Köseköy-Gebze kesimi sinyalizasyon, telekomünikasyon ve elektrifikasyon sistemleri; tüm hat boyunca kesintisiz trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla diğer kesimlerdeki sistemlerle uyumludur. Proje, EuropeAid (Avrupa Yardım Fonu) tarafından finanse edilmiştir. İşin süresi; başlangıç tarihini takiben 56 aydır. Müşavirlik hizmetleri; "ILF Mühendislik Teknik Danışmanlık Taahhüt ve Ticaret Ltd.Şti. (%18) - ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH (ILF Consulting Engineers) (%25) - Obermeyer Planen+Beraten GmbH (%10) - Optim Obermeyer Proje Teknik Bilgi İşlem Merkezi A.Ş. (%30) - Neti Danışmanlık İnşaat Ltd.Şti. (%17) Konsorsiyumu tarafından verilmektedir.